เงินกู้ ธกส

เงินกู้ ธกส ช่วยเหลือเกษตรกรล่าสุดวันนี้

เงินกู้ ธกส รายละ 1 แสนบาท เพื่อเกษตรกรไทย

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบไปทุกหย่อมหญ้า ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจ พนักงานเงินเดือน หรือเกษตรกร พูดได้ว่าทุกอาชีพได้ผลกระทบของโควิด-19 ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้ ทำให้ในปี 2565/2022 ทางธนาคาร ธกส. ได้เปิดสินเชื่อ ธกส. ล่าสุด โดยเป็นเงินกู้ ธกส. เงินด่วน A-Cash Gold ซึ่งธกส. ปล่อยสินเชื่อโดยให้วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท สำหรับเกษตรกรที่ต้องการเงินด่วนในการเพิ่มสภาพคล่องกับการลงทุนหรือเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินภายในครัวเรือน ซึ่งทางธนาคาร ธกส. มีการเปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจถดถอย ทำให้ผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรมีรายได้ลดลงทั้งทางตรงและทางอ้อม สำหรับเกษตรกรที่สนใจสมัครเงินกู้ ธกส A-Cash Gold จะต้องเป็นลูกค้ากับธนาคาร ธกส. ที่มีประวัติการชำระหนี้ดี โดยเงินกู้ธนาคาร ธกส. จะอนุมัติวงเงินรายละไม่เกิน 100,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี และกู้เงิน ธกส. นี้ มีการกำหนดระยะเวลาในการชำระคืนภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ทำสัญญา แต่ทั้งนี้ สินเชื่อเงินด่วน ธกส 2565 นี้ไม่สามารถสมัครออนไลน์ ซึ่งเกษตรกรท่านใดที่สนใจและต้องการเงินด่วนผ่านการขอเงินกู้ธนาคาร ธกส. สามาถติดต่อได้ธนาคาร ธกส. ทุกสาขา หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้เงิน ธกส. A-Cash Gold ได้ที่ Call Center 02-555-0555 โดยเงินกู้ ธกส A-Cash Gold มีจุดประสงค์สำหรับเกษตรกรที่ต้องการเงินด่วนผ่าน ธกส. ปล่อยสินเชื่อนี้ และเป็นการป้องกันการก่อหนี้นอกระบบของเกษตรกร 

เงินกู้ ธกส เงินฉุกเฉินเพื่อก้าวต่อไปของเกษตรกร

อย่างที่เราทราบว่าในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงปี 2565/2022 ทุกคนต่างได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจที่ถดถอยทั่วโลก รายได้ของเกษตรกรตกต่ำ จนทำให้เกิดหนี้สินครัวเรือนพุ่งสูงไปทั่วประเทศ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาหนี้เกษตรกรที่พุ่งสูงขึ้นนี้ ทาง ธกส. ได้ปล่อยสินเชื่อ ธกส ล่าสุด ในปี 2565 ที่เป็นเงินกู้ ธกส A-cash Gold เพื่อเป็นเงินฉุกเฉินสำหรับเกษตรที่ต้องการเงินด่วนซึ่งเงินกู้ธนาคาร ธกส. ถือเป็นแหล่งเงินกู้ที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับเงินกู้นอกระบบ แถมสินเชื่อ ธกส ล่าสุดนี้ ยังอนุมัติวงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาทอีกด้วย ซึ่งเงื่อนไขในการสมัครสินเชื่อเงินด่วน ธกส 2565 A-Cash Gold มีดังนี้ 

1.ต้องเป็นลูกค้าธนาคาร ธกส ที่มีประวัติชำระหนี้ดี

2.จำกัดวงเงินรายละไม่เกิน 100,000 บาท 

3.อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี (โดยปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี)

4.กำหนดชำระคืนภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ทำสัญญาเงินกู้ธนาคาร ธกส

5.ลูกค้าสามารถใช้หลักประกันที่จดทะเบียนจำนองได้ไม่เกินร้อยละ 95

เงินกู้ ธกส กับการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

เงินกู้ ธกส A-cash Gold นอกจากจะให้เกษตรกรสมัครสินเชื่อ ธกส ที่ต้องการเงินด่วนไปใช้จ่ายในครัวเรือนหรือเพื่อลงทุนต่อไป แต่ส่วนสำคัญของเงินกู้ ธกส ที่นอกจากอนุมัติเร็วแล้ว การกู้เงิน ธกส นี้ ยังเป็นการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรอีกด้วย  เพราะต้องบอกก่อนว่า หนี้นอกระบบทำให้เกษตรกรต้องประสบกับการเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงและไม่เป็นธรรมกับเกษตรกร ยิ่งไปกว่านั้น ก็คือ สินเชื่อ ธกส ล่าสุดอย่าง A-Cash Gold ยังถือเป็นเงินกู้ ธกส ที่เป็นส่วนในการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไปอีกด้วย หรือพูดได้ว่าเงินกู้ ธกส A-Cash Gold นอกจากจะเป็นเงินกู้ธนาคาร ธกส ที่มีมาตราหลักในการช่วยเหลือและเยียวยาความเดือดร้อนของลูกค้าหรือเกษตรกรแล้ว ยังเป็นเงินกู้ ธกส ที่ออกมาเพื่อป้องกันการก่อหนี้สินนอกระบบอีกด้วยนั่นเอง   ทั้งนี้ เกษตรกรท่านใดที่มีประวัติการชำระหนี้ดีและต้องการเงินด่วนผ่านการขอยื่นกู้เงิน ธกส. สามารถสมัครสินเชื่อ ธกส ที่ทางธกส ปล่อยสินเชื่อที่ชื่อว่า A-Cash Gold ได้ที่ธนาคาร ธกส. ทุกสาขาใกล้บ้าน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เงินกู้ ธกส ได้ที่ 02-555-0555 

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สินเชื่อความสุขมอบความสบายใจแก่ผู้กู้ในปี 2022